INDEX

A windstudie is made from light material (Size 70x90 cm) wich is floating in the air. The shape is formed by the wind at hand. That makes it a perfect example of a " sculpture automatique" . All windstudies emerged from the same light material and the results have not been digitally manipulated. Scroll down to see more.

 

Windstudie 1. 50x70cm. 1/10  
   
 
Windstudie 2. .50x70cm. 1/10  
   
 
Windstudie 3. 50x70cm. 1/10  
   
 
Windstudie 4. 50x70cm. 1/10  
   
 
Windstudie 5. 50x70cm. 1/10  
   
 
Windstudie 6. 50x70cm. 1/10  
   
 
Windstudie 7. 50x70cm. 1/10  
   
 
Windstudie 8. 50x70cm. 1/10  
   
 
Windstudie 9. 50x70cm. 1/10  
   
 
Windstudie 10. 50x70cm. 1/10  
   
 
Windstudie 11. 50x70cm. 1/10  
   
 
   
Windstudie 12. 50x70cm. 1/10  
   
 
   
Windstudie 13. 50x70cm. 1/10  
   
 
   
Windstudie 14. 50x70cm. 1/10  
 
 
   
Windstudie 15. 50x70cm. 1/10  
   

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,opgeslagen in een automatisch gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm ofwijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fotograaf. Het Nederlands Auteursrecht is hierop van toepassing.

George Maas Tel: 00.31.(0)206255235 Mob: 00.31.(0)654226381

 
  INDEX