gr
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formaat 70 x 90 cm. C - print/Papier
 

Mijn nieuwe fotoproject heet ‘Bespiegelingen’. Voor deze serie ben ik op zoek naar plekken die op een natuurlijke manier zijn ontstaan, zoals tuinen, stranden, verroeste stukken metaal, stenen en verlaten werkplekken. Op deze manier probeer ik een glimp te vangen van de ontstaansgeschiedenis, en deze dan spiegelen aan zijn omgeving. Alsof je een tijdsbeeld maakt van een mensenleven en deze vervolgens spiegelt aan zijn omgeving. Het zijn echte beelden dus geen fotomontages.

 
 
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,opgeslagen in een gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm , hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën of op enige andere manier, zonder schriftelijke toestemming. Nederlands Auteursrecht is hierop van toepassing. Copyright © George Maas - 0654226381- georgemaas@xs4all.nl
 
gr